Kotitalousvähennys tarkoittaa veroissa vähennettävää summaa, joka voidaan vähentää kotona teetetystä työstä. Kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2400 euroa, mutta se voidaan myöntää samassa taloudessa asuville puolisoille erikseen, jolloin summa on 4800 euroa. Vähennykseen kuuluu 100 euron omavastuu henkilöä kohden, joten mikäli vähennettävä summa on alle 2400 euroa, kannattaa vain toisen puolison tehdä vähennys omavastuuosuuden vuoksi. Kotitalousvähennyksen määrää voit arvioida helposti sivustomme kotitalousvähennyslaskurin avulla.

 

Kotitalousvähennykset voidaan tehdä esimerkiksi kotitöistä, hoivapalveluista tai remontti- ja kunnossapitotöistä. Kotityötä on kaikenlainen työ, joka tapahtuu henkilön vakituisessa asunnossa tai asuntoon kuuluvalla alueella, kuten piha-alue, pyykkitupa tai kerhotila. Näin ollen esimerkiksi puutarhatyö on kotitalousvähennyskelpoista työtä. Remontti- ja kunnossapitotyöt puolestaan ovat esimerkiksi asunnon maalausta tai pintaremonttia. Vähennykseen on oikeutettu riippumatta siitä omistaako asunnon, vai onko siinä vuokralaisena, kunhan vähennyksen tekijä asuu kohteessa vakituisesti.

 

On syytä myös huomioida, että vähennys tehdään vain työn osuudesta. Siksi esimerkiksi laskua pyytäessään kannattaa pyytää työn osuus eriteltynä kokonaissummasta. Lisäksi on hyvä tarkistaa, että työntekijä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Kotitalousvähennys tehdään ilmoittamalla se joko verotoimistossa tai Omavero-palvelussa vero.fi sivustolla.

 

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia hoivapalveluita

Kotitalousvähennyksiin oikeuttavat hoivatyöt ovat esimerkiksi lastenhoitoa. Lastenhoito voi tapahtua myös kodin ulkopuolella esimerkiksi puistossa, kunhan lapsen vakituinen osoite on rekisteröity talouteen, josta vähennys tehdään. Hoivapalvelut voivat olla joissain tapauksissa myös arvonlisäverottomia, esimerkiksi vanhustenhoitoon liittyvien palveluiden kohdalla.

 

Vähennykseen oikeuttavat myös esimerkiksi vanhusten tai vammaisten hoito, johon kuuluu esimerkiksi erilaisten päivittäisasioiden hoito, kuten kaupassa, apteekissa ja pankissa käynti. Nämä ovat vähennyskelpoista työtä, sillä ne lasketaan tapahtuvaksi osana isompaa hoitokokonaisuutta, joka keskittyy pääosin henkilön kotitalouteen. Samoilla perusteilla vähennettävää työtä on myös lemmikin hoito esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen ja eläinlääkärissä käynti. Huomioi kuitenkin, että eläinlääkärikulut eivät ole vähennettävää tuloa. Lisäksi esimerkiksi ruokatavaroiden tilausta kotiinkuljetuksella ei voi vähentää veroissa, jos ne eivät kuulu isompaan hoitokokonaisuuteen.

erilaiset kotityöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen

Kotitalousvähennyksen hoivatyön osia voivat olla myös erilaisissa kotitöissä auttaminen, kuten astioiden tiskaus, siivoaminen, ruohon leikkaaminen, ruoan laitto ja huonekalujen kasaaminen. Nämä kaikki ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä riippumatta siitä, ovatko ne osa isompaa hoitokokonaisuutta vai erikseen teetettäviä töitä. Nämä ovat vähennyskelpoisia töitä sillä perusteella, että kotitalousvähennykseen oikeuttavat myös erilaiset kotityöt.

 

On hyvä myös muistaa, että kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita ovat erilaiset asennus- ja neuvontapalvelut, jotka saattavat tulla ajankohtaisiksi esimerkiksi liikuntarajoitteisten tai muistisairaiden kohdalla. Tällaisia verovähennyskelpoisia asennus- ja neuvontapalveluita ovat esimerkiksi tietokoneen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien asennus ja korjaus, tietoturvapalveluiden asennus tai ohjelmiston päivitys, kun ne tullaan suorittamaan henkilön kotiin. Lisäksi kodissa tapahtuva opastustyö esimerkiksi tietokoneen käytössä on vähennykseen oikeuttavaa työtä.

 

Työt, jotka eivät oikeuta kotitalousvähennykseen

Sellaiset palvelut, jotka terveydenhuolto tuottaa ilman arvonlisäveroa eivät ole vähennyskelpoista tuloa. Vähennykseen ei myöskään ole oikeutettu, jos on saanut palvelusetelin tai maksusitoumuksen. On syytä myös huomioida, että jos kyseistä työtä varten on myönnetty palveluseteli tai maksusitoumus, se estää verovähennyksen tekemisen, vaikka palveluseteliä tai maksusitoumusta ei käyttäisi. Vähennystä ei voi myöskään saada, jos maksu työstä toimitetaan kunnalle tai kaupungille.

 

Erilaisia esteettisen puolen palveluita, kuten kampaajan tai kosmetologin antamia hoitoja ei pidetä hoivatyönä tai kotitalousvähennykseen oikeuttavana silloinkaan, kun ne tapahtuvat kyseisen henkilön omassa kodissa. Lisäksi kotitalousvähennys ei ole mahdollinen silloin, kun työn tekee koulutettu sairaanhoitaja tai vastaava terveydenhuollon ammattihenkilö. Myöskään kuljetukset hoitopaikalle henkilön kotoa eivät ole kotitalousvähennykseen oikeuttavia menoja.

 

Vaikka koulutus olisi luokiteltavissa hoivapalveluksi, lasten kotiopetus ei ole vähennyskelpoista työtä. Tämä koskee kotiopetusta sekä silloin kun lapsi on kokonaan kotiopetuksessa tai silloin, kun lapsi saa lisäopetusta esimerkiksi tutorilta omassa kodissaan.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.