Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys – mikä se on ja kuinka se hyödynnetään?

Kotitalousvähennys on verovähennys, jota voidaan hyödyntää, kun omassa kodissa teetetään tavanomaisia kodin töitä maksullisia, ulkopuolisia palveluja käyttäen. Ensimmäiset tukikokeilut suoritettiin jo vuonna 1997, ja vuodesta 2001 alkaen se on ollut koko Suomessa käytössä.

Kotitalousvähennyksen käyttöaste on korkea – vuosittain sadat tuhannet suomalaiset käyttävät etua hyödyksi. Vähennyksien avulla pystytään paitsi tarjoamaan taloudellinen kädenojennus kansalaisille ja lisäämään työllistymistä, myös torjumaan tehokkaasti harmaan talouden haittoja.

Tälle sivulle olemme keränneet kattavan tietopaketin siitä, mitä kotitalousvähennys käytännössä tarkoittaa ja minkä tyyppisten palvelujen käyttö oikeuttaa sinut hakemaan verovähennystä. Löydät myös tietoa, kuinka kotitalousvähennystä haetaan, ja kuinka se hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.




kotitalousvähennys

Mistä kotitalousvähennystä voi saada?

Kotitalousvähennystä voidaan hakea kaikista kotona tehdyistä tavanomaisista kotitalous-, hoiva- ja hoitotöistä. Samoin vähennystä voidaan saada kodin kunnossapito- ja perusparannustöistä. Myös tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut kuuluvat kotitalousvähennykseen oikeuttaviin töihin.

Vähennyksen alaisia töitä voivat olla esimerkiksi:

 • Kodin siivouspalvelut ja vaatehuolto
 • Lasten tai vanhusten hoito
 • Puutarhatyöt
 • Ikkunanpesu
 • Huoneremontit
 • Talon maalaus

 

Perinteisesti suurin osa kaikista haetuista kotitalousvähennyksistä ovat koskeneet lähinnä kodin remontteja ja kunnossapitotöitä. Tällä hetkellä myös hoiva- ja hoitotyön verovähennyspyynnöt ovat kasvamaan päin. Vuosittainen maksimivähennys voi koostua joko yksittäin jostain kotona suoritettavasta, verovähennyksen alaisesta palvelusta tai niiden yhdistelmistä. Kotitalousvähennykseen oikeuttava remontti tai perusparannus rahoitetaan usein remonttilainalla. Lainalla rahoitettu työ on oikeutettu kotitalousvähennykseen. Pankkilainan ohella yleisiä rahoitusmalleja ovat myös joustoluotto ja pikalaina eli pikavippi. Muista aina vertailla pikalainat huolellisesti ennen lainan hakemista. Remontointi on oiva tapa nostaa asunnon arvoa ja hyödyntää kotitalousvähennys. Usein asunnon arvoa nostaviin remontteihin haetaan inspiraatiota esimerkiksi kodin kunnostukseen ja remontointiin erikoistuneista aikakauslehdistä. Kodin remontointiin erikoistuneitä lehtiä hankkiessa kannattaa hyödyntää lehtien aktiiviset lehtitarjoukset, jolloin lehdistä ei joudu maksamaan täysimääräistä tilaushintaa.

 

Kotitalousvähennys ja perheenjäsenet, puoliso

Kuka voi hakea kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennystä voi hakea kuka tahansa kansalainen, joka maksaa palkkaa tai työkorvausta kotonaan tehdystä yksittäisestä tai säännöllisestä työsuorituksesta. Vähennys voidaan myöntää vain yksityishenkilöille, eli yhteisöt ja yritykset eivät voi hyödyntää sitä. Tämä sulkee edun piiristä myös asunto-osakeyhtiöt.

Asunto-osakeyhtiön osakkaana kotitalousvähennystä voidaan saada vain niitä työsuorituksia koskien, jotka yhtiöjärjestyksen tai lain mukaan kuuluvat osakkaan vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että asunto-osakeyhtiö ei voi millään lailla kiertää sääntöä, vaan kotitalousvähennys säilyy aina puhtaasti henkilöille suunnattuna.

Ainoa poikkeus henkilöiden lisäksi ovat kuolinpesät. Kuolinpesät voivat pyytää kotitalousvähennyksiä, mutta sitäkin on rajattu hieman – tämä poikkeus koskee ainoastaan vainajan kuolinvuotta.

Vähennystä voidaan hakea vain, jos työsuoritus on teetetty ulkopuolisilla palveluntarjoajilla. Itse tehdystä työstä ei voida myönnetä kotitalousvähennystä.

Ainoastaan paikan päällä tapahtuva työ on oikeutettu vähennykseen. Jos oman tavaran vie korjattavaksi liikkeeseen tai muuhun toimipisteeseen, ei hakija ole enää oikeutettu vähennykseen. Hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa tietokoneiden asennus- ja korjaustyöt; kotiin kutsutun asentajan työsuorituksen hinta voidaan vähentää verotuksesta, kun taas liikkeeseen viedyn tietokoneen asennuskuluja ei voida vähentää.

Yksi usein esitetty kysymys kotitalousvähennyksistä koskee sijoitusasuntoja. Kotitalousvähennykset ovat tarkoitettu vain henkilökohtaisessa käytössä oleviin asuntoihin. Näin ollen sijoitusasunnoissa tehtävät työt tai niissä käytetyt palvelut eivät ole oikeutettuja kotitalousvähennyksiin.

 

Kotitalousvähennys ja perheenjäsenet

Vähennystä voidaan hakea myös omien vanhempien tai isovanhempien puolesta. Vaikka työn vastaanottaja olisi muu henkilö, tulee kuitenkin laskun tai palkan maksajan olla aina itse vähennyksen hakija. Kotitalousvähennystä voidaan hyödyntää lisäksi hakijan vapaa-ajan asunnolla ja kakkosasunnolla.

Kotitalousvähennys on aina henkilökohtainen. Esimerkiksi puolisot voivat hakea erikseen vähennystä, jolloin sen hyöty voi tuplaantua. Myös avopuoliso tai kotona asuva, tuloja omaava lapsi voivat olla oikeutettuja vähennykseen. Jotta kriteerit täyttyvät, heidän tulee asua hakemusta koskevassa osoitteessa, ja olla osallistuneita työsuorituksen kustannuksiin.

Mikäli maksimirajat eivät täyty, kannattaa kotitalousvähennys kuitenkin keskittää yhden henkilön alle. Tämä siitä syystä, että vähennykseen kuuluu omavastuuosuus – keskittämällä se joudutaan maksamaan vain kertaalleen.

 

Miten kotitalousvähennys lasketaan?

Miten kotitalousvähennys lasketaan?

Useimmat helpottavat vähennykset lasketaan ansiotulosta ennen verotusta, jolloin vähennyksen hyöty jää sen saajalle pienemmäksi. Kotitalousvähennys on hakijalle otollisempi, sillä se se ei ole ansiotuloista vähennettä, vaan se alentaa täysimääräisenä ansio- ja pääomatulojen verojen summaa. Kotitalousvähennyksen määrää on helppo arvioida kotitalousvähennyslaskurilla.

Kotitalousvähennyksen määrä on aina kalenterivuosikohtainen, ja se lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, eli esimerkiksi työsuoritukseen käytetyt tavarat ja koneet sekä mahdolliset matkakulut eivät lukedu vähennyksen piiriin.

Kotitalousvähennyksen määrä on aina prosenttiosuudeltaan sama. Verotuksesta voi vähentää 50 prosenttia palveluja tarjoavalle yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Samoin yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta hoiva- ja hoitotyöstä voidaan vähentää 50 prosenttia. Mikäli palveluntarjoaja on palkattu työsuhteeseen, verotuksesta voidaan vähentää 20 prosenttia palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Saat lisätieto sivukuluista muun muassa Palkka.fi-palvelusta.

Jos vähennyksen summa on niin suuri, että se ylittää yksinasuvan hakijan vuosittaisten verojen määrän, ylijäävä osuus nollataan. Sitä ei voi pitää säästössä ja siirtää seuraavalle vuodelle. Jos taas aviopuolisot ovat hakeneet vähennystä, ylijäävä osuus siirtyy automaattisesti vähennettäväksi puolison veroista.

 

Tärkeää huomata!

Yrityksen tai yrittäjän, jolta tilaat työsuorituksen, tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Jos teetät työt rekisteriin kuulumattomalla taholla, et ole oikeutettu kotitalousvähennyksiin. Tarkista asia aina ennen sopimuksen allekirjoittamista säästyäksesi ikäviltä yllätyksiltä.

Voit tarkistaa yrityksen ennakkoperintärekisteriin kuulumisen käyttämällä YTJ-yrityshakua. Kyseessä on maksuton palvelu, josta pääset hakemaan tietoja joko yrityksen nimen tai Y-tunnuksen perusteella.

Yrityksen tulee olla rekisteröityneenä työn tilaushetkellä. Jos se ei enää laskun maksamisen aikaan kuulu ennakkoperintärekisteriin, ei tämä vaikuta vähennykseen.

 

Kotitalousvähennys ja omavastuu

Kotitalousvähennykseen kuuluu aina kiinteä hakijan omavastuuosuus. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa riippumatta verovähennyksen suuruudesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verovähennys alkaa hyödyttää hakijaa vasta, kun hän on käyttänyt vähintään 200 euroa kodin palvelujen hankkimiseen – sallittu vähennettävä määrä kun on 50 prosenttia, mikä 200 euron laskussa tekee 100 euroa.




Kotitalousvähennys 2024

Kotitalousvähennyksen määrä vuodelle 2024 ei muuttunut viime vuoteen nähden, ja näin ollen sen enimmäismäärä henkilöä kohti on 3500 euroa vuodessa. Määrä on pysynyt samana jo kahden vuoden ajan.

Jotta vähennyksestä saataisiin kaikki hyöty irti, laskutuksen tai palkkakulujen tulisi olla 5 000 euroa vuodessa. Tähän lukuun päästää, kun 5 000 euroa kerrotaan 50 prosentilla, ja vähennetään 100 euron omavastuun osuus.

Mikäli kumpikin puolisoista hakee vähennystä, yhteissumma voi nousta 4 800 euroon. Jos työsuoritus, esimerkiksi remontti, on jakautunut uudenvuoden molemmille puolille, voidaan kotitalousvähennystä hakea molempia vuosia koskien. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että myös omavastuun osuus maksetaan kahteen kertaan.

Vuoden 2019 kotitalousvähennyksiä voidaan hakea jo kuluvan vuoden aikana pyytämällä uutta verokorttia madalletulla ennakonpidätysprosentilla. Vaihtoehtoisesti tämän vuoden vähennyksiä voidaan hakea myös tulevana keväänä veroilmoituksella – voit valita itsellesi sopivamman vaihtoehdon.

 

Kuuluuko nuohous kotitalousvähennyksen piiriin?

Kotitalousvähennys ja nuohous saavat perinteisesti aikaan paljon kyselyjä. Useat kiinteistöön kohdistuvat huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet kuuluvat vähennyksen piiriin, mutta nuohous ei ole yksi niistä.

Tulisijojen ja hormien kunnossapito ja huolto ovat kiinteistön haltijan lakisääteinen velvollisuus. Nuohoustyöstä on määritelty tietyt asetukset, ja työ on suoritettava säännöllisesti niitä noudattaen. Vaikka työ on kiinteistön haltijan vastuulla, viranomaiset päättävät, miten työ järjestetään alueittain.

Kyseessä on siis työ, joka on säännöllistä ja tietyin määräajoin toistuvaa kiinteistöjen kunnossapitotyötä. Tämän tyyppiset työsuoritukset on ollut tarkoitus jättää vähennyksen ulkopuolelle, ja näin ollen nuohous ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Hormien nuohous ei ole kuitenkaan ainoa työtehtävä, jota nuohoojat suorittavat. Heidän työnkuvaansa kuuluu useita asunnon kunnossapito- ja perusparantelutöiksi laskettavia tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiden puhdistukset, mittaukset ja säätämiset sekä lämmityskattilan öljypolttimen huollot, puhdistukset ja hyötysuhdemittaukset. Nämä työt voidaan laskea mukaan kotitalousvähennykseen.

 

Asumista koskevat kotitalousvähennykset

Asumista koskevat kotitalousvähennykset

Asumista ja asunnon kunnossapitämistä sekä perusparantelua koskevia palveluja on runsain määrin tarjolla. Niistä iso osa kuuluu palveluihin, jotka voidaan vähentää verotuksesta kotitalousvähennyksen avulla. Näitä ovat edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi:

 • Sisäpintojen maalaus ja tapetointi
 • Saunan ja pesutilojen remontointi
 • Keittiökaappien asennus
 • Lattiapintojen uusiminen
 • Parvekkeen lasitus ja sisäosien kunnossapito
 • Lämmitysjärjestelmien uusiminen ja korjaaminen
 • Sähkö- tai vesijohdon asentaminen vapaa-ajan asuntoon (ei uudisrakentaminen)
 • Piha-alueen rakennelmien kunnossapito- ja perusparannustyöt
 • Asuntoa täydentävien keveiden piharakennelmien rakennus tai purkaminen, esim. patio, terassi
 • Talon kunnostus maalaamalla

 

Asunnon kunnossapitämiseen, paranteluun ja remontointiin liittyy myös muutamia palveluita, jotka usein voidaan erehtyä luulemaan kotitalousvähennysten alaisiksi, vaikka näin ei ole. Hämmennystä voivat aiheuttaa erityisesti asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät palvelut. Esimerkiksi nämä eivät kuulu palveluihin, jotka voidaan vähentää veroista:

 • Asunnon uudisrakentaminen ja siihen liittyvät täydennystyöt
 • Piha-alueen erillisten katettujen rakennelmien uudisrakennustyöt
 • Asunnon tai rakennuksen laajennustyöt
 • Kylmätilan muuttaminen asuinkäyttöön
 • Kuntotarkastukset, mittaukset ja tutkimukset
 • Hälytys- ja turvajärjestelmien asennus
 • Kodin koneiden ja laitteiden erilliset asennustyöt
 • Kompostin rakentaminen
 • Asuinhuoneiston parvekkeen ulkopuoliset kunnossapitotyöt
 • Huoneiston rakenteisiin, eristeisiin ja perusjärjestelmiin liittyvät työt

 

kotitalousvähennys kotitalous, hoiva ja hoitotyöt

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskevat kotitalousvähennykset

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskevat palvelut ovat melko yksiselitteisiä. Useimmat tavanomaiset, arkea helpottavat palvelut, jotka tapahtuvat kodin rajojen sisäpuolella, ovat kotitalousvähennyksien alaisia. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat palvelut:

 • Asunnon siivous
 • Kotona tapahtuva vaatehuolto
 • Kukkien kastelu
 • Lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoito paikan päällä
 • Tuholaisten torjunta
 • Tietokoneen asennus- ja opastustyöt
 • Ruohonleikkuu ja pensasaidan leikkaaminen
 • Puutarhan hoito ja istutustyöt
 • Lumi- ja auraustyöt
 • Haravointi
 • Pihapuiden kaataminen tai oksien karsinta
 • Perhejuhlien yhteydessä kotona tapahtuva catering-palvelu

Lue artikkeli: 10 kotitaloustyötä joista saat kotitalousvähennyksen

On myös palveluja, jotka tapahtuvat kodin rajojen sisäpuolella, mutta eivät ole oikeutettuja kotitalousvähennyksiin. Nämä ovat usein ylimääräisiä hyvinvointipalveluja tai muuten kotitalousvähennysten määritelmien vastaisia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat palvelut:

 • Huonekalujen verhoilu
 • Jätteiden kuljetus
 • Likakaivon tyhjennys
 • Lasten kotiopetus
 • Pianon viritys
 • Kotiin tilatut kampaajapalvelut tai vastaavat

 

Palvelujen hankkijan tulee lisäksi ottaa huomioon, että kaikki hoitotyö ei sovellu kotitalousvähennyksiin. Vähennykset ovat tarkoitettuja tavanomaisen hoitotyön taloudelliseen avustukseen, mihin lukeutuvat esimerkiksi lasten ja vanhusten hoitaminen. Jos käytetään koulutetun sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen palveluja, ei niiden kustannuksia voida vähentää veroista kotitalousvähennyksellä. Myöskään mahdolliset vartiointi- ja turvapalvelut eivät kuuluu verovähennykseen oikeuttaviin palveluihin.

Voit tutustua täydellisiin listoihin niin asuntoa kuin hoito- ja kodinhuoltopalveluja koskien Vero.fi-sivuilla. Tarvittaessa voit pyytää lisätietoja, mikäli sinulle jää vielä kysyttävää jotain tiettyä palvelua koskien.

 

Kotitalousvähennys ja muuttopalvelut

Muutto tuottaa suuria järjestelykysymyksiä, ja niihin otettaisiin mielellään ulkopuolista apua vastaan. Kotitalousvähennyksiä voidaan käyttää apuna myös muuton järjestelyissä – usein kuitenkin herää kysymys koskien sitä, mitkä muutossa käytettävistä palveluista voidaan sisällyttää vähennyksiin.

Yksi huomioitava seikka on se, että vain palvelut, jotka tapahtuvat kotona, ovat vähennyskelpoisia. Tämän mukaisesti sekä vanhan että uuden asunnon siivoustyöt voidaan laskea mukaan vähennyksen piiriin. Myös uusien huonekalujen kokoaminen on palvelu, joka voidaan laskea vähennyksiin mukaan.

Sen sijaan palvelut, jotka eivät tapahdu kotona, eivät ole vähennyksen alaisia. Näin ollen tavaroiden purkaminen ja kuljetus vanhalta asunnolta uudelle ei kuulu palveluihin, joista voi pyytää vähennyksiä.

 

Miten kotitalousvähennysta haetaan

Miten kotitalousvähennystä haetaan?

Kotitalousvähennyksen hakeminen käy helposti joko verkon kautta tai postitse. Hakemuksen voi tehdä verkossa OmaVero-palvelussa käyttäen sivulta löytyvää lomakeetta. Tämä on kaikkein kätevin tapa niin vähennyksen hakemiseen kuin mahdollisten muutospyyntöjen tekemiseen.

Postitse sen sijaan se tehdään käyttämällä 14A, 14B ja 14C -lomakkeita. Aiemmin kotitalousvähennyksen tietoja pystyttiin ilmoittamaan myös Palkka.fi-palvelun kautta, mutta tämä vaihtoehto on poistunut käytöstä vuoden 2019 alussa. Vuoden 2018 loppuun mennessä Palkka.fi-palvelun kautta ilmoitetut tiedot siirtyvät automaattisesti vuoden 2019 veroilmoituksille, mutta ne kannattaa kuitenkin vielä varmistaa.

Nykyään siis OmaVero ja paperinen hakemus ovat ainoat vaihtoehdot. Vähennyksen hakemiseen tarvitset seuraavat tiedot:

 • Työn sisältö
 • Yrityksen Y-tunnus tai työntekijän henkilötunnus
 • Laskun loppusumma tai bruttopalkka
 • Tieto työn osuudesta veroineen tai työntekijän palkan sivukulut

Sinulta tulisi löytyä palvelun tarjoajan lasku, jossa on eriteltynä työn osuus, tarvikkeiden ja välineiden osuus sekä mahdolliset matkakulut. Niiden avulla saat ilmoitettua hakemuksessasi tarkat tiedot vain kotitalousvähennystä koskevista osista.

Kun teetät kotonasi töitä, joiden kustannukset haluat myöhemmin vähentää veroista kotitalousvähennysten avulla, sinun kannattaa säästää kaikki töistä saadut kuitit ja tositteet. Niitä ei pyydetä aina nähtäväksi, mutta niitä voidaan haluta myöhemmin tarkastettavaksi.

Kotitalousvähennystä voidaan hakea kahdella tapaa; joko kuluvan vuoden aikana ennakonpidätysprosenttia muuttamalla tai seuraavana vuonna veroilmoituksella.

Voit hakea muutosta verokorttiin jo sen vuoden aikana, kun kotitalousvähennykseen oikeuttavat kulut syntyvät. Tällöin sinulle lähetetään uusi verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on jo suoraan matalampi. Yleensä tiedot kotitalousvähennyksistä siirtyvät tällöin automaattisesti seuraavan vuoden veroilmoitukselle, mutta tämä kannattaa aina tarkistaa.

Kotitalousvähennys myönnetään aina siltä vuodelta, milloin työsuoritus tai työsuoritukset ovat tehdyt, mutta vähennys voidaan hakea myös takautuvasti seuraavan kevään aikana. Tällöin hakeminen tapahtuu veroilmoituksen avulla. Jos hakemus menee läpi hyväksyttävästi, vähennys tehdään automaattisesti maksettavista veroistasi.

Katso alta Taloustaidon infovideo kotitalousvähennyksesta:

Kotitalousvähennys ja muut tuet

Kotitalousvähennys on todella hyvä etu ja apu kodinhoidon ja pienten töiden hoitamiseen. Siksi sadat tuhannet suomalaiset tukeutuvat mielellään siihen. Huomaathan, että et voi saada tukea, jos hyödynnät jo jotain näistä tuista samaa työurakkaa koskien:

 

 • omaishoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki
 • kotihoidon tuki
 • valtion tai julkisyhteisöjen korjausavustus (lukuun ottamatta pientalojen lämmitystapamuutoksen avustus)
 • kunnan myöntämää sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteli
 • työnantajana toimivan kotitalouden palkkatuki

 

Mikäli olet ottanut vastaan joitain yllä mainituista tuista koskien samaa työsuoritusta, jota kotitalousvähennyksen hakemuksesi koskee, et ole siihen oikeutettu. Mikäli taas olet käyttänyt yllä mainittuja tukia, mutta eri työsuoritusta koskien, se ei luonnollisestikaan vaikuta kotitalousvähennyksen käsittelyyn.

 

Kotitalousvähennys takautuvasti

Normaalit tavat kotitalousvähennyksen hakemiseen ovat ennakkoveroprosentin pienentämien uuden verokortin tilaamalla tai jälkikäteen seuraavan vuonna veroilmoituksen jättämisellä. Tämän vuoden kotitalousvähennyksiä voidaa siis hakea aina kevääseen 2020 saakka ilman ylimääräisiä tai normista poikkeavia käytäntöjä.

Verotuspäätöksessä, kuten missä tahansa muussakin asiakirjassa, voi sattua inhimillisiä erheitä. Jos huomaat aukiolevan verovuoden veroilmoituksessa virheitä, voit korjata ne helposti ja näppärästi OmaVero-palvelussa. Mikäli sinulle ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua, korjauspyynnön voi lähettää myös postitse.

 

Oikaisuvaatimus

Joskun voi käydä niinkin, että huomaat vasta pidemmän ajan jälkeen, että sinulla olisi ollut mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä. Mikäli näin pääsee käymään, peli ei ole vielä menetetty, vaan voit pyytää verotuksen oikaisulautakunnalta asian korjausta oikaisuvaatimuksella. Myös oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti OmaVerossa tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeilla.

Hakemukseen on liitettävä hakijan nimen ja henkilötunnuksen lisäksi tarkat tiedot oikaisupyyntöä koskien. Näitä ovat esimerkiksi tieto siitä, minkä verovuoden verotukseen muutosta ollaan hakemassa ja miten verotusta vaaditaan muutettavaksi. Hakijan tulee myös kertoa perusteet, miksi muutosta ollaan vaatimassa. Liitteeksi on hyvä lähettää kaikki mahdollisesti asiaan liittyvät asiakirjat ja dokumentit asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

 

Miltä ajalta oikaisuvaatimusta voidaan pyytää?

Oikaisuvaatimuksen esittämiseen on asetettu aikarajoja, jotka ovat riippuvaisia siitä, mistä verovuodesta on kyse. Mikäli kyseessä on vuosia 2013 – 2016 koskeva oikaisupyyntö, se voidaan esittää vielä viiden vuoden jälkeen kyseessä olevan verovuoden päättymisen jälkeen.

Mikäli taas oikaisupyyntö koskee verovuotta 2017 tai sen jälkeisiä vuosia, on oikaisupyynnön esittämiseen aikaa kolme vuotta. Verovuoden ja ohjeet mahdolliseen muutoksenhakuun pystyy näkemään aina myös veroilmoituksen yhteydestä.

Kun olet lähettänyt oikaisuvaatimuksen, sinun on hyvä pitää mielessä, että se ei tarkoita automaattisesti verotuspäätöksen muuttamista. Verotoimistosi lähettää sinulle päätöksen, kun hakemuksesi on käsitelty asianmukaisesti läpi.

Vaikka olet hakenut muutosta verotuspäätökseesi, verot tulee maksaa niiden määräpäivään mennessä. Mahdolliset muutokset oikaistaan myöhemmässä vaiheessa. Voit kuitenkin pyytää verohallintoa kieltämään verojen ulosottoon menon. Sinun on kuitenkin hyvä huomata, että verolle kertyy lainmukaisia normaaleja viivästyskorkoja, vaikka se ei menisikään ulosottoon.

 

Kotitalousvähennys eläkeläiselle

Kotitalousvähennys eläkeläiselle

Kotitalousvähennysten käyttö suuremmilla ikäluokilla on yleistymään päin. Varsinkin erilaisia hoiva- ja hoitopalveluja koskevien vähennysten määrä on kasvanut. Toinen suuri osa-alue, jota suuremmat ikäluokat käyttävät mielellään hyödyksi, ovat kodinhoitopalvelut.

Esimerkiksi siivous-, ruoanlaitto-, pyykinpesu- ja vaatehuoltopalvelut ovat todella hyödyllinen apu, kun oma energia alkaa olemaan kortilla. Toisinaan myös fyysinen kunto voi estää kodin askareiden hoitamisen. Ulkopuolisten palvelujen avulla puutarhanhoito, nurmikon leikkaus, haravointi tai vaikkapa mahdolllinen pensaiden siistiminen käy vaivatta.

Nämä kaikki ovat palveluita, jotka voidaan vähentää myöhemmn verotuksesta kotitalousvähennyksen avulla. Näin niiden hinta tippuu käytännössä puoleen, ja ne rasittavat taloutta vähemmän.

Kotitalousvähennys on saanut hieman kritiikkiä osakseen siitä, että kansaneläkeläiset eivät voi hyödyntää sitä. Tämä onkin valitettava tosiasia – kansaneläkettä nostavat eivät maksa veroja, joten kotitalousvähennyksen hyötyä ei päästä käyttämään.

Näissä tapauksissa voidaan kääntyä perheen puoleen, mikäli se on vain mahdollista. Lapset tai lapsenlapset voivat tilata kodinhoito- ja hoivapalveluja vanhemilleen tai isovanhemmilleen, ja näin poimia vähennyksen tarjoaman edun talteen heidän puolestaan.

 

Kotitalousvähennys käytännössä

Kotitalousvähennysten käyttöä ei ole sidottu millään lailla asumismuotoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asuntoa ei tarvitse omistaa, jotta siellä tehdyt työt saa mukaan verovähennykseen. Myös vuokralainen voi vähentää vuokra-asunnossa teetetyt pienet perusparannustyöt kotitalousvähennyksen avulla veroistaan.

Kotitalousvähennys on hyvä etu arjen toiminnan järjestelemisessä ja pienten kodin töiden apuna. Kotitalousvähennyksen avulla kynnys pyytää apua kodin askareisiin ja remontteihin pienenee – näin saadaan vähennettyä arjen aiheuttamaan uupumusta sekä kotikutoisia, itse tehtyjä ratkaisuja, jotka voivat toisinaan jopa muodostaa turvallisuusriskejä.

Suurempien ikäluokkien avustuksessa ja arjen helpottamisessa kotitalousvähennykset voivat olla todella suuri apu perheelle. Kotitalousvähennyksiin saadaan sisällytettyä myös tietokoneasennukset ja tietotekniikan käytön avustus – tämän palvelun käyttö voisi olla erinomainen idea suurempien ikäluokkien iloksi. Nämä palvelut jäävät vielä usein hyödyntämättä kotitalousvähennyksissä, vaikka ne ovat erittäin hyödyllisiä apuvälineitä.

 

Jäikö sinulle vielä kysyttävää?

Kotitalousvähennykset ovat hieno taloudellinen kädenojennus, ja niiden olemassa oloa kannattaakin hyödyntää mahdollisimman kattavasti. Saat taloudellisen avun kodin palveluihin, ja olet samalla mukana luomassa lisää työtä Suomeen ja parantamassa yrittäjyyden ja pienyrittäjyyden asemaa kotimaassamme.

Parhaimmillaan kotitalousvähennykset voivat tuoda suuren helpotuksen arjen sujumiseen sekä kodin kunnossapitoon. Tälle sivulle on kerätty mahdollisimman ytimekäs ja kattava tietoisku koskien kotitalousvähennyksiä sekä niiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Mikäli sinulle jäi vielä kysyttävää, verotoimistot antavat mielellään lisätietoja aihetta koskien.