Kotitalousvähennys on verovähennys, joka koskee valtion- tai kunnallisveroa. Kun yksityishenkilö teettää tavallisia kotitaloustöitä ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrittäjällä tai yrityksellä, hänet on oikeutettu vähentämään 50% työkorvauksesta. Tällä halutaan kannustaa ihmisiä ostamaan palveluita, kuten siivous-, hoiva-, remontti-, kodintekniikan asentamispalvelut, yms. Ostamalla siivouspalveluita teemme usein elämästämme miellyttävämpää, ja sen sijaan, että pitkän työpäivän tai työviikon jälkeen tekisimme vielä kaikki kodin siivoukseen liittyvät työt itse, työllistämme muita ihmisiä.

 

Mitkä työt oikeuttavat kotitalousvähennykseen?

Kotitalousvähennystä voi saada todella moninaisista palveluista. Näitä ovat mm. siivous, sekä siivouksen yhteydessä tehty asioiden hoito. Pelkkä asioiden hoito – esimerkiksi kaupassa tai apteekissa käynti – ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin, mutta jos esim. siivoukseen palkattu henkilö tekee muiden tehtäviensä ohella hieman asioiden hoitoa, mutta käyttää siihen vain pienen osan työajastaan, oikeuttaa siihen käytetty työaika kotitalousvähennyksiin. Asioiden hoito on siis vähennyskelpoista ollessaan osa suurempaa kokonaisuutta.

Muita usein käytettyjä palveluita ovat remonttipalvelut, sekä esimerkiksi digiboksin tai puhelimen asennustyöt ja näiden laitteiden käytössä opastus. Myös lumen luominen, haravointi ja monet muut puutarhatyöt ovat vähennyskelpoisia. Siivouspalvelujen ja muun työn tulee tapahtua omassa, vanhempien tai isovanhempien kodissa tai vapaa-ajan asunnossa. Asunnon ei tarvitse olla omistusasunto, eli vuokralla ollessaankin voi käyttää palveluita ja saada kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennys tulee ainoastaan työstä maksetuista korvauksista. Sitä ei voi saada omasta työstä, eikä työhön käytetyistä materiaaleista, eikä työhön liittyvistä matkakustannuksista. Pelkästään esimerkiksi siivoustyöstä annettu korvaus on vähennyskelpoinen. Useimmat siivouspalvelut eivät veloita työn lisäksi muita kuluja vaan ne on “jyvitetty” siivouspalvelun hintaan. Näin ollen siivouksen koko hinta on kotitalousvähennyskelpoinen.

 

Siivouspalvelut esimerkki:

Tilaat viikkosiivouksen siivouspalveluita tarjoavalta yritykseltä hintaan 40€ / viikko. Yritys on ennakkoperintärekisterissä ja kuuluu näin ollen kotitalousvähennyksen piiriin.

Palvelun hinta vuodessa ennen kotitalousvähennystä (52 x 40€): 2080€

Kotitalousvähennyksen määrä (2080€ * 0,5 – 100€): 940€

Siivouksen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen (2080€ – 940€): 1140€

Voit laskea kotitalousvähennyksen määrän sivustomme kotitalousvähennyslaskurilla.

 

Kotitalousvähennys siivouspalvelut esimerkki

Kotitalousvähennyksen rajallisuus

Omavastuu kotitalousvähennyksessä on 100 euroa, ja enimmillään vähennystä saa 2400 euroa / henkilö. Jos kyseessä on pariskunnan talous, vähennystä voi siis vuodessa saada yhteensä 4800 euroa, kunhan on ensin käyttänyt sadan euron omavastuun / henkilö, eli pariskunnan kohdalla 200 euroa. Myös avopuoliso voi saada vähennyksen sillä perusteella, että hän asuu asunnossa ja on osallistunut vähennykseen oikeuttaviin kustannuksiin.

Olennaista on, että palvelut on ostettu yritykseltä tai henkilöltä, joka on ilmoittautunut ennakkoperintärekisteriin. Näin varmistutaan siitä, että palvelun tuottaja on verotuksen piirissä, eikä hän ole palkansaaja, joten hänestä ei koidu työnantajavelvotteita. Myös yksityishenkilön palkasta ja sivukuluista  voidaan tehdä kotitalousvähennys tietyin edellytyksin. Voit lukea lisää aiheesta Verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fi

 

Palvelua ilman arvonlisäveroa

Jos kotona tehtävä työ on osa sosiaalihuoltopalveluja tai niiden tukipalveluja, kuten voi olla esimerkiksi vanhusten kohdalla, on mahdollista saada palvelu ilman arvonlisävero, eli 24% edullisemmin. Sen lisäksi voi vielä hakea kotitalousvähennystä.

Lain mukaan sosiaalihuoltopalveluita on toiminta, jonka tarkoitus on huolehtia lasten ja nuorten, vanhusten, kehitysvammaisten, ym erityisapua tarvitsevien ryhmien huollosta, palveluista ja tukitoimista, sekä lasten päivähoidosta. Palvelun tuottajan tulee olla rekisteröitynyt kunnan sosiaalitoimeen, ja heidän tulee laatia palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi asiakkaan kanssa on tehtävä palvelusopimus, jossa palvelut luokitellaan sosiaalihuoltopalveluiksi, ja palvelun tuottajalla tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun laadusta, sekä omavalvontasuunnitelma, johon merkitään kaikki toimenpiteet, joilla palvelun tuottaja valvoo henkilökuntaa ja palvelujen laatua.

Verovapaiden kotipalveluiden piiriin kuuluvat myös siivouspalvelut. Vanhus, joka asuu kotonaan, mutta tarvitsee siis arkea helpottavia palveluita esimerkiksi viikkosiivouksen, kevätsiivouksen, yms muodossa, voi näin saada ne verottomana, sekä hakea niistä myös kotitalousvähennystä. Palvelut, joista vanhus on saanut kunnalta palvelusetelin, eivät oikeuta kotitalousvähennykseen, kuten ei kotisairaanhoitokaan.

Jos vanhus tai hänen omaisensa harkitsevat siivouspalveluiden käyttöä, ja pohtivat onko ne mahdollista saada arvonlisäverottomina, ja onko niistä mahdollista saada kotitalousvähennystä, on parasta ottaa yhteys siivouspalvelun tarjoajiin. He osaavat arvioida oman roolinsa ja asiakkaan tilanteen, ja tehdä yksilöllisiä suosituksia jokaisen tilanteen mukaan, sekä neuvoa asiakasta kotitalousvähennysten hakemisessa.